Top 100 Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) Merch this week

 • Nendoroid - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Doujima Mayumi
  83.34
 • Acrylic Tsumamare - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Sakiguchi Nagahiro
  20.00
  used
 • Pouch - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club)
  83.86
  used
 • Necklace - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Ashikaga Hyouta
  90.53
  used
 • Hiko Kuji - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Doujima Mayumi
  16.86
  used
 • Commuter pass case - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Yubiwa Sousaku
  21.58
  used
 • Acrylic Strap - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club)
  36.89
 • Acrylic Key Chain - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club)
  82.66
  restocked
 • Hiko Kuji - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Fukuroi Michiru
  33.15
  used
 • Acrylic Key Chain - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Fukuroi Michiru
  18.69
 • Acrylic Key Chain - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Fukuroi Michiru
  18.16
 • Badge - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Fukuroi Michiru
  24.38
 • Key Chain - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Doujima Mayumi
  19.68
 • Acrylic Strap - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Soutouin Manabu
  20.58
  used
 • Magnet - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Fukuroi Michiru
  28.51
  used
 • Motel Keychain - Bishounen Tanteidan (Pretty Boy Detective Club) / Doujima Mayumi
  18.16
  restocked
 • 19.86
 • 26.58
  used
 • 168.58
 • 22.32
  restocked
 • 34.49
 • 15.15
  used
 • 20.86
 • 18.00
  used
 • 14.58
  used
 • 47.43
  used
 • 39.72
  used
 • 18.69
 • 19.08
  used
 • 37.86
 • 16.86
  used
 • 24.58
 • 24.36
  used
 • 35.41
  used
 • 26.86
  used
 • 82.86
  used
 • 25.00
  used
 • 24.43
  used
 • 32.50
 • 35.95
 • 28.29
  used
 • 25.43
  used
 • 43.98
  used
 • 28.43
  used
 • 30.15
 • 18.58
  used
 • 17.43
  used
 • 35.95
 • 24.15
  used
 • 51.15
  used
 • 24.45
  used
 • 25.08
  used
 • 18.00
  used
 • 391.43
 • 24.72
  used
 • 71.43
  used
 • 24.67
  used
 • 15.58
  used
 • 15.15
  used
 • 18.00
  used
 • 22.86
  used
 • 23.88
 • 15.00
  used
 • 31.15
  restocked
 • 53.58
 • 40.23
  used
 • 31.50
  used
 • 20.76
  restocked
 • 25.35
 • 43.18
 • 23.65
  used
 • 17.58
  used
 • 30.00
  used
 • 21.02
 • 24.36
  used
 • 18.16
 • 21.28
 • 21.38
 • 19.72
  used
 • 30.00
 • 34.60
 • 15.43
  used
 • 18.00
  used
 • 21.15
  used
 • 23.88
 • 38.83
 • 25.35
 • 18.15
  used
 • 15.43
  used
 • 15.15
  used
 • 19.72
  used
 • 9.86
  used
 • 24.38
 • 40.39
 • 20.76
  restocked
 • 35.95
 • 17.43
  used
 • 31.15
  restocked
 • 18.86
  used
 • 22.32